Wyszukiwanie zaawansowane +

PasujÄ…ce filmy "socialism"

Zobacz film
Kategoria: Podzia? dóbr
Oceniany 3
Profesor Milton Friedman (wieloletni profesor Uniwersytetu w Chicago, znany ekonomista ameryka?ski, propagator kapitalizmu, krytyk socjalizmu) odpowiada na pytania dotycz?ce  redystrybucji dóbr.
Zobacz film
Kategoria: Dyskryminacja
Oceniany 3
Milton Friedman snuje alegori? mi?dzy nierówno?ci? wynikaj?c? z urodzenia w bogatej lub biednej rodzinie, a nierówno?ciami wynikaj?cymi chocia?by z urodzenia si? z talentem do gry. Za to Thomas...
Zobacz film
Kategoria: Podzia? dóbr
Oceniany 3
Filmik jest cz??ci? 15-cz??ciowej serii wyk?adów pt. "Milton Friedman Speaks". W tym fragmencie pada pytanie dotycz?ce historii krajów kapitalistycznych, a dok?adniej o zwi?zek ich szybkiego...

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl