Video Information

Krzysztof Saja » 3 - maj 10, 2010

Przeprowadzony przez prof. Michaela Sandela na Uniwersytecie Harvarda wyk?ad pt. "Free to choose" na temat sprawiedliwo?ci libertaria?kiej.

Opis w j?zyku angielskim:  Sandel...

Ocena: 2.6 (538 GĹ‚osy)

Komentowanie mo?liwe jest po zalogowaniu

Komentarze s? moderowane. Nie publikujemy komentarzy:
  • anonimowych (bez imienia i nazwiska);
  • napisanych niechlujn? polszczyzn?;
  • wyra?aj?cych jedynie prywatne opinie bez ich uzasadnienia;
  • ?ami?cych zasad netykiety.

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl