Video Information

Kamil Nieradka » 10 - cze 7, 2010

Druga cz??? czytanego przez lektora wyk?adu jednego z najznakomitszych polskich filzofów, prof. Leszka Ko?akowskiego pochodz?cy ze zbioru pt. "Mini wyklady o maxi sprawach", Leszek Ko?akowski o...

Ocena: 2.8 (587 GĹ‚osy)

Komentowanie mo?liwe jest po zalogowaniu

Komentarze s? moderowane. Nie publikujemy komentarzy:
  • anonimowych (bez imienia i nazwiska);
  • napisanych niechlujn? polszczyzn?;
  • wyra?aj?cych jedynie prywatne opinie bez ich uzasadnienia;
  • ?ami?cych zasad netykiety.

Najnowsze recenzje filmów

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl