Video Information

Krzysztof Hubaczek » 1 - gru 8, 2010

Filmik jest cz??ci? 15-cz??ciowej serii wyk?adów pt. "Milton Friedman Speaks".

W tym fragmencie pada pytanie dotycz?ce historii krajów kapitalistycznych, a dok?adniej o zwi?zek ich...

Ocena: 2.5 (545 GĹ‚osy)

Komentowanie mo?liwe jest po zalogowaniu

Komentarze s? moderowane. Nie publikujemy komentarzy:
  • anonimowych (bez imienia i nazwiska);
  • napisanych niechlujn? polszczyzn?;
  • wyra?aj?cych jedynie prywatne opinie bez ich uzasadnienia;
  • ?ami?cych zasad netykiety.

Najnowsze recenzje filmów

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl