Podkategorie

3 filmy
2 filmy
4 filmy
8 filmy

Kategorie fimĂłw (Etyka polityczna)

Zobacz film
Kategoria: Prawa cz?owieka
Oceniany 3
Doskona?a animacja prezentuj?ca g?ówne tezy PowszechnejDeklaracji Praw Cz?owieka http://www.humanrightsactioncenter.org  (Created by Seth Brau Produced by Amy Poncher Music by Rumspringa courtesy...
Zobacz film
Kategoria: Terroryzm
Oceniany 3
Film przedstawia podejrzenia dotycz?ce ataków z 11 wrze?nia 2001 roku na World Trade Center, stawiaj?ce tez?, ?e mog?y by? mistyfikacj? USA.
Zobacz film
Kategoria: Prawa cz?owieka
Oceniany 3
Joseph Kony - przywódca ugandyjskich rebeliantów (LRA - Lord's Resistance Army) sta? si? w 2012 roku celem ogólno?wiatowej kampanii skierowanej przeciw ?amaniu praw cz?owieka. Kony nawo?ywa? do...
Zobacz film
Kategoria: Terroryzm
Oceniany 3
Film przedstawia podejrzenia dotycz?ce ataków z 11 wrze?nia 2001 roku na World Trade Center, stawiaj?ce tez?, ?e mog?y by? mistyfikacj? USA.
Zobacz film
Kategoria: Terroryzm
Oceniany 3
Film przedstawia podejrzenia dotycz?ce ataków z 11 wrze?nia 2001 roku na World Trade Center, stawiaj?ce tez?, ?e mog?y by? mistyfikacj? USA.
Zobacz film
Oceniany 3
Skecz grupy Monty Pythona na temat monarchii i anarchizmu :)
«pierwszapoprzednia123nastÄ™pnaostatnia»
Strona 1 z 3

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl