Podkategorie

1 filmy
6 filmy
1 filmy

Kategorie fimĂłw (Etyka medyczna)

Zobacz film
Kategoria: Eutanazja
Oceniany 3
Krótki fragment debaty w programie: "We the people" wy?wietlanego w indyjskiej telewizji NDTV.
Zobacz film
Kategoria: Eutanazja
Oceniany 3
Problem eutanazji podj?ty w programie Tomasza Lisa z udzia?em prof. Magdaleny ?rody oraz pos?a PiS Boles?awa Piecha. Niestety zamieszczony materia? jest w bardzo kiepskiej jako?ci d?wi?kowej.
Zobacz film
Kategoria: Eutanazja
Oceniany 3
Emily Jackson -profesor prawa na London School of Economics - opowiada o konieczno?ci regulacji prawnych dotycz?cych eutanazji. O wyjazadach obywateli Wielkeij Brytenii do Szwajcarii, by skorzysta? z...
Zobacz film
Kategoria: Eutanazja
Oceniany 3
Problem eutanazji podi?ty w programie Tomasza Lisa
Zobacz film
Kategoria: Aborcja
Oceniany 3
Fragmenty z dokumenty Tony'ego Kaye'a z 2006 roku pt. "Jezioro ognia" ('Lake of Fire') dotycz?cego wspó?czecnej debaty na temat aborcji w USA. Noam Chomsky jest emerytowanym profsorem lingwistyki...
Zobacz film
Kategoria: Eutanazja
Oceniany 3
Materia? przedstawia raport stworzony dla Sky News, dotycz?cy problemu eutanazji, który zainspirowany zosta? przez eutanazj? Craig'a Ewert'a - 59-letniego emerytowanego profesora ameryka?skiej...
«pierwszapoprzednia12nastÄ™pnaostatnia»
Strona 1 z 2

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl