Podkategorie

25 filmy
3 filmy
5 filmy
1 filmy
9 filmy
3 filmy
1 filmy

Kategorie fimĂłw (Etyka polityczna)

Zobacz film
Kategoria: Terroryzm
Oceniany 3
Film dokumentalny na temat ataku terrorystycznego z 11 wrze?nia 2001 roku na World Trade Center. Film ten opowiada? po raz pierwszy histori? tego  lotu, którego koniec widzia?y miliony ludzi na...
Zobacz film
Kategoria: Wojna
Oceniany 3
Film dokumentalny o do?? kontrowersyjnym tytule : War made easy.How Presidents & Pundits Keep Spinning Us To Death (w wolnym t?umaczeniu:Wojna-prosta sprawa. Jak prezydenci i eksperci nakr?caj?...
Zobacz film
Oceniany 3
Film ten jest prób? przedstawienia struktury, idei i ducha studenckich ruchów kontrkulturowych powsta?ych na kampusie w Berkeley. Wydarzenia maj?ce tam miejsce doprowadzi?y do s?ynnej rewolty ko?ca...
Zobacz film
Kategoria: Wojna
Oceniany 3
Pi?ta cz??? brytyjskiego filmu dokumentalnego prezentowanego przez Viasat History pt. "Auschwitz-Zapomniane dowody zbrodni".Przedstawienie ró?nych stron planu zbombardowania Auschwitz przez...
«pierwszapoprzednia12345678nastÄ™pnaostatnia»
Strona 1 z 8

Najnowsze recenzje filmów

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl