Wstępny plan konferencji

0
Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczamy wstępny plan konferencji. Referaty zostały pogrupowane tematycznie. Czekamy na zgłoszenia jeśli chcieli by Państwo zmienić dzień swojego wystąpienia, ale uprzejmie prosimy nie robić tego bez poważniejszych przyczyn.

25.05.2012 (piątek):
10:00 – 10:40 mgr Olga Cielemęcka (UW) “Peter Singer i problem pomocy najuboższym”
10:40 – 11:20 dr Wacław Janikowski (US) "Miara obowiązku pomocy w etyce utylitarystycznej”
11:20 – 11:40 Przerwa kawowa
11:40 – 12:20 mgr Urszula Zarosa (US) „Obowiązek pomocy zwierzętom-osobom”
12:20 – 13:00 mgr Marek Pawłowski (US) „Czy mamy obowiązek pomagać przyszłym pokoleniom? (zagadka Parfita)”
13:00 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:10 mgr Hanna Schudy (UWr) „Czy mamy obowiązek pomagać przyszłym pokoleniom? Rozważania metaetyczne i pragmatyczne”
15:10 – 15:20 Przerwa kawowa
15:20 – 16:00 mgr Karolina Małgorzata Budzińska (UAM) „Justice as fairness J. Rawlsa a capability approach A. Sena – analiza porownawcza dla działań socjalno-pomocowych”
16.00-16.40 Beata Siemieniako (UW) “W imię poszanowania godności ludzkiej – pomoc państwa dla jednostki poprzez ochronę przed nią samą na podstawie wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości”

26.05.2012 (sobota):
10:00 – 10:40 mgr Paweł Kołodziński „Rozwój kompetencji osobowej do pomagania jako realizacja istoty człowieczeństwa”
10:40 – 11:20 dr Wojciech Lewandowski (KUL) „Sierota, wdowa i cudzoziemiec. Uzasadnienie pomocy wobec obcych i bliskich zarazem””
11:20 – 11:40 Przerwa kawowa
11:40 – 12:20 mgr Dariusz Drążkowski (UAM) „Ocena kosztów/zysków pomagania w świetle wiary w grę o sumie zerowej”
12:20 – 13:00 mgr Marcin Sękowski (KUL) „Psychologiczne źródła troski: ujęcie psychoanalityczne”
13:00 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:10 dr Jacek Meller (UKSW) „Udział w badaniach medycznych: obowiązek czy heroizm?”
15:10 – 15:20 Przerwa kawowa
15:20 – 16:00 mgr Justyna Wodzik (USz) „W szkole o pomaganiu”
16:00 – 16:40 mgr Anna Gołębiewska (KUL) „Pomoc nauczyciela w procesie edukacyjno-wychowawczym – wczoraj i dziś”

27.05.2012 (niedziela)
10:00 – 10:40 lic. Natalia Karczewska (UW)„Global Resource Tax – Thomasa Poggego idea sprawiedliwości globalnej”
10.40-11.20 dr Dominika Dzwonkowska (UKSW) „Dobroczynność jako wyraz globalnej odpowiedzialności”
11:20 – 11:40 Przerwa kawowa
11:40 – 12:20 mgr Magdalena Chułek (UAM) „Jak być, jak mieć? Pomocowy biznes i strategie przetrwania w afrykańskich slumsach – przykład Kibery (Kenia)”
12:20 – 13:00 dr Małgorzata Grącik –Zajączkowski (SGH) „Fair trade jako alternatywny model rozwoju dla krajów Południa”
13:00 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:10 mgr Maksymilian Szeląg- Dylewski (UJ)„Udział w badaniach klinicznych – etyczny aspekt pomocy innym”
15:10 – 15:20 Przerwa kawowa
15:20 – 16:00 mgr Katarzyna Stępkowska (UKSW) „Rozwód w rodzinie. Czy pomoc jest potrzebna?”
  • Do tej pory nie udzielono odpowiedzi w tej dyskusji
Twoja odpowiedź
Aby wysłać komentarz, proszę się najpierw zalogować