About Me

Podstawowe informacje

P?e?
M??czyzna

Informacje kontaktowe

Miejscowo??
Szczecin

Wykszta?cenie/Praca

Zawód
nauczyciel, przewodnik, pilot
Stopie? naukowy
mgr (+ lic. theol.)
Nazwa uczelni
UKSW, UAM, UK, UJ, US
Rok uzyskania dyplomu
2004, 2008
Bartosz Bynowski
Bartosz Bynowski
8 years ago
 • Karma
 • Member since
 • Saturday, 20 February 2010 20:27
 • Last online
 • 8 years ago
 • Profile views
 • 2863 views

Moje recenzje w katalogu

Użytkownik nie napisał jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

Użytkownik nie umieścił jeszcze żadnych wpisĆ³w w katalogu

Moje komentarze

Brak komentarzy

Uczestnicz? w wydarzeniach

No events created or joined by the user yet.

Grupy

Groups are disabled by site administrator.

New on the groups table

Active Groups

No active groups.

Photos Comments

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zków zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektóre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.