About Me

Podstawowe informacje

O mnie
Byt Intencjonalno-administracyjny.
P?e?
M??czyzna
Urodziny
19/09/1984

Informacje kontaktowe

Wykszta?cenie/Praca

Zawód
Administrator :)
Marek Paw?owski
Marek Paw?owski
Administrator Marek...
10 years ago
 • Karma
 • Member since
 • Friday, 19 February 2010 13:40
 • Last online
 • 5 years ago
 • Profile views
 • 1991 views

Moje recenzje w katalogu

UĆŒytkownik nie napisaƂ jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

Prawo do ?ycia 20 March 2011 1241 odwiedzin
Analiza logiczna poj?cia "terapia uporczywa" 20 March 2011 1194 odwiedzin
Testament ?ycia a odpowiedzialno?? moralno prawna lekarza 20 March 2011 976 odwiedzin
Uporczywa terapia w konek?cie swi?to?ci ?ycia 20 March 2011 1609 odwiedzin
Dlaczego spory bioetyczne nie wygasn? 20 March 2011 1294 odwiedzin
Dlaczego spory moralne nie wygasn? 20 March 2011 2191 odwiedzin
Eugenika aspekty historyczne i etyczne 20 March 2011 2269 odwiedzin
Autonomia pacjenta i testament ?ycia 20 March 2011 1610 odwiedzin
?mier? mózgu a etyka 20 March 2011 2281 odwiedzin

Moje komentarze

Brak komentarzy

Uczestnicz? w wydarzeniach

Grupy

Groups are disabled by site administrator.

New on the groups table

Active Groups

No active groups.

Photos Comments

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zków zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektóre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.