About Me

Podstawowe informacje

O mnie
studentka filozofi z elementami kulturoznawstwa
P?e?
Kobieta
Urodziny
26/07/1990

Informacje kontaktowe

Wykszta?cenie/Praca

Iga Krzy?anowska
Iga Krzy?anowska
 • Karma
 • Member since
 • Monday, 19 April 2010 07:25
 • Last online
 • 10 years ago
 • Profile views
 • 1707 views

Moje recenzje w katalogu

Użytkownik nie napisał jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

Patriotyzm dzi? 06 June 2010 681 odwiedzin
Patriotyzm 06 June 2010 745 odwiedzin
Wychowanie patriotyczne dzisiaj.Jak kocha? Ojczyzn?? 06 June 2010 851 odwiedzin
Raport o stanie patriotyzmu 05 June 2010 903 odwiedzin

Moje komentarze

2010-06-16 16:01:00
Lucy Carter

Uczestnicz? w wydarzeniach

No events created or joined by the user yet.

New on the groups table

Active Groups

No active groups.

Photos Comments

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkw zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.