Get Connected!

 • Connect and expand your network
 • View profiles and add new friends
 • Share your photos and videos
 • Create your own group or join others

Members Login

Forgot your / ?
Sign in with Facebook

Nowe zdjęcia

 • Ewa Rutkowska
 • Rados?aw Domachowski
 • Ewa Rutkowska
 • Ewa Rutkowska

Who's Online

New on the groups table

Active Groups

No active groups.

Photos Comments

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkw zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.