About Me

Podstawowe informacje

Informacje kontaktowe

Wykszta?cenie/Praca

Joanna Ciecho?ska
Joanna Ciecho?ska
 • Karma
 • Member since
 • Monday, 01 March 2010 10:34
 • Last online
 • 10 years ago
 • Profile views
 • 1796 views

Moje recenzje w katalogu

Użytkownik nie napisał jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

Vade mecum Eutanazji 06 June 2010 819 odwiedzin
"Problem eutanazji we wsp?czesnym ?wiecie " 06 June 2010 1338 odwiedzin
"Z?owrogie oblicze eutanazji" 06 June 2010 709 odwiedzin
"Eutanazja - prawo wyboru" 06 June 2010 984 odwiedzin
Zbir artyku?w na temat eutanazji 06 June 2010 1036 odwiedzin
Dlaczego eutanazja? 06 June 2010 805 odwiedzin
Eutanazja uregulowania prawne w Polsce i na ?wiecie spojrzenie medyka s?dowego 31 May 2010 1588 odwiedzin
Eutanazja w uj?ciu Ko?cio?a 31 May 2010 802 odwiedzin
O eutanazji 31 May 2010 834 odwiedzin
Eutanazja czynna i bierna 31 May 2010 1263 odwiedzin
Eutanazja za czy przeciw? 31 May 2010 925 odwiedzin

Moje komentarze

Brak komentarzy

Uczestnicz? w wydarzeniach

No events created or joined by the user yet.

Grupy

Groups are disabled by site administrator.

New on the groups table

Active Groups

No active groups.

Photos Comments

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkw zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.