About Me

Podstawowe informacje

P?e?
Kobieta
Urodziny
11/11/1990

Informacje kontaktowe

Wykszta?cenie/Praca

Nazwa uczelni
Uniwersytet Szczeci?ski
Joanna Rosiak
Joanna Rosiak
 • Karma
 • Member since
 • Monday, 01 March 2010 10:40
 • Last online
 • 7 years ago
 • Profile views
 • 3194 views

Moje recenzje w katalogu

Użytkownik nie napisał jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

?rd?a moralno?ci 08 June 2010 881 odwiedzin
Prawo do niedorzeczno?ci 07 June 2010 855 odwiedzin
Zap?odnienie pozaustrojowe - terapia czy zagro?enie porz?dku spo?ecznego? 07 June 2010 934 odwiedzin
Nadzieja na szcz??cie 07 June 2010 887 odwiedzin
Czy atei?ci s? moralni? 07 June 2010 873 odwiedzin
Teoria s?usznej wojny: moralny punkt widzenia tradycyjnego Katolika 07 June 2010 1078 odwiedzin
Moralno?? a religia 07 June 2010 1179 odwiedzin
Bro? nuklearna, etyka, moralno?? i prawo. 07 June 2010 963 odwiedzin
Etyka parlamentarna 07 June 2010 891 odwiedzin
Moralno?? a zwierz?ta 31 May 2010 1185 odwiedzin
Krzywda zwierz?t jako problem moralny 31 May 2010 2087 odwiedzin
Dlaczego eutanazja? 31 May 2010 1016 odwiedzin
Co by by?o, gdyby 31 May 2010 1022 odwiedzin
Aborcja i prawa cz?owieka 31 May 2010 1031 odwiedzin
Aborcja - ocena chrze?cija?sko-moralna 31 May 2010 3227 odwiedzin

Moje komentarze

2010-10-19 17:14:26

Uczestnicz? w wydarzeniach

Grupy

Groups are disabled by site administrator.

New on the groups table

Active Groups

No active groups.

Photos Comments

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkw zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.