About Me

Podstawowe informacje

P?e?
Kobieta

Informacje kontaktowe

Wykszta?cenie/Praca

Agata ?ywica
Agata ?ywica
 • Karma
 • Member since
 • Wednesday, 10 March 2010 14:10
 • Last online
 • 10 years ago
 • Profile views
 • 2160 views

Moje recenzje w katalogu

Użytkownik nie napisał jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

Homoseksualizm 14 June 2010 870 odwiedzin
“Etyczne i polityczne aspekty dyskryminacji” 14 June 2010 753 odwiedzin
Media dla cz?owieka 14 June 2010 675 odwiedzin
Molestowanie moralne - perwersja moralna czy patologia spo?eczna 14 June 2010 1105 odwiedzin
Moralne podstawy wegetarianizmu 07 June 2010 796 odwiedzin
Dyskryminacja gatunkowa - temat przemilczany przez etyk? 07 June 2010 1767 odwiedzin
ETYKA I RELIGIA – OPOZYCJA CZY DOPE?NIENIE? 07 June 2010 695 odwiedzin
O niew?a?ciwym rozumieniu tolerancji 06 June 2010 869 odwiedzin
Dlaczego przyja?? boli? 06 June 2010 886 odwiedzin
Czy etyka lekarska jest potrzebna? 06 June 2010 944 odwiedzin
Niech ?yje przyja?? 06 June 2010 802 odwiedzin
Problem samobójstwa 06 June 2010 854 odwiedzin
"O patrioty?mie" 06 June 2010 778 odwiedzin
Etyczna ochrona ?rodowiska naturalnego 06 June 2010 901 odwiedzin
?WIAT ZWIERZ?T W ?WIETLE ETYKI 01 June 2010 1125 odwiedzin
Samobójstwo rozpatrywane w ramach etyki indywidualnej 01 June 2010 1042 odwiedzin
Etyka zwierz?t w ?wietle idei zrównowa?onego rozwoju 31 May 2010 854 odwiedzin

Moje komentarze

Brak komentarzy

Uczestnicz? w wydarzeniach

No events created or joined by the user yet.

Grupy

Groups are disabled by site administrator.

New on the groups table

Active Groups

No active groups.

Photos Comments

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zków zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektóre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.