About Me

Podstawowe informacje

O mnie
Doktorantka w Zak?adzie Etyki Instytutu Filozofii UW; nauczyciel filozofii i etyki w Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica w Warszawie
P?e?
Kobieta
Urodziny
11/11/1985

Informacje kontaktowe

Adres
agnieszka_switalska@wp.pl
Miejscowo??
Warszawa

Wykszta?cenie/Praca

Stopie? naukowy
magister
Nazwa uczelni
Uniwersytet Warszawski
Agnieszka ?witalska
Agnieszka ?witalska
 • Karma
 • Member since
 • Saturday, 01 January 2011 14:39
 • Last online
 • 6 years ago
 • Profile views
 • 2983 views
 • Profile Type
 • Akademik

Moje recenzje w katalogu

Użytkownik nie napisał jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

Użytkownik nie umieścił jeszcze żadnych wpisów w katalogu

Moje komentarze

Brak komentarzy

Uczestnicz? w wydarzeniach

No events created or joined by the user yet.

New on the groups table

Active Groups

No active groups.

Photos Comments

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkw zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.