About Me

Podstawowe informacje

O mnie
Student Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Szczeci?skim. Wierny fan Comy i przeciwnik muzyki komercyjnej. Pesymistycznie nastawiony do wielu rzeczy w tym mediów i polskiej pi?ki no?nej. Zara?ony pasj? do starych aparatów analogowych oraz najbardziej nieop?acalnego i niedocenianego sportu w naszym kraju- lekkiej atletyki.
P?e?
M??czyzna
Urodziny
28/11/1989

Informacje kontaktowe

Miejscowo??
Barlinek/Szczecin

Wykszta?cenie/Praca

Nazwa uczelni
US
Rados?aw Domachowski
Rados?aw Domachowski
"Nieszczera przyja?? mo?e sta? si? szczer?, lecz szczera przyja?? raz jeden zerwana ju? si? nie zwi??e"

T.S. Eliot -Mord w Katedrze
9 years ago
 • Karma
 • Member since
 • Sunday, 09 January 2011 00:12
 • Last online
 • 8 years ago
 • Profile views
 • 3170 views
 • Profile Type
 • Student

Moje recenzje w katalogu

UĆŒytkownik nie napisaƂ jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

Czy normy etyczne s? przykazaniami? 15 February 2011 1178 odwiedzin

Moje komentarze

Brak komentarzy

Uczestnicz? w wydarzeniach

New on the groups table

Active Groups

No active groups.

Photos Comments

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zków zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektóre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.