About Me

Podstawowe informacje

O mnie
Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Obszar badań: filozofia techniki, filozofia klasyczna, filozoficzne aspekty odpowiedzialności, ekofilozofia, filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju. Stypendystka Mazowieckiego Stypendium Doktoranckiego, dwukrotna stypendystka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Absolwentka filozofii i ochrony środowiska (oba kierunki ukończyła uzyskując dyplom z wyróżnieniem). Od 2008 r. pracownik Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW.
Płeć
Kobieta
Urodziny
29/08/1981

Informacje kontaktowe

Miejscowość
Warszawa

Wykształcenie/Praca

Stopień naukowy
dr
Nazwa uczelni
Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW
Najważniejsze publikacje
Redakcja książki:
Dominik K., Dzwonkowska D., Waleszczyński A. (red.), 2008, Główne problemy współczesnej etyki, Olecko.
Artykuły:
1.Bała M., Dzwonkowska D., Powołanie do odpowiedzialności – koncepcja odpowiedzialności w filozofii Hansa Jonasa.
2. Dzwonkowska D., Reverence for life vs. responsibility for life: the ethics of Albert Schweitzer and Hans Jonas, w: Hansen W., Waleszczyński (red.), Current Moral Problems, Episteme 52 (2008), ss. 77-86.
3. Dzwonkowska D., Wkład Hansa Jonasa w filozofię odpowiedzialności, Studia Ecologiae et Bioethicae, 5(2007), ss.143-156.
4.Dzwonkowska D., The development of classical philosophy influenced by the criticism from the end of 19th and the beginning of 20th century, w: J. Krokos, P. Mazanka (red.), “Some questions of classical Philosophy”, UKSW, Warszawa 2008, ss. 127-147.
5. Dzwonkowska D., Zasada zrównoważonego rozwoju w turystyce, Studia Ecologiae et Bioethicae, 9(2011)2.

Friends

 • No friends yet
Dominika Dzwonkowska
Dominika Dzwonkowska
 • Karma
 • Member since
 • Saturday, 17 March 2012 16:23
 • Last online
 • 11 years ago
 • Profile views
 • 1646 views
 • Profile Type
 • Akademik

Moje recenzje w katalogu

Użytkownik nie napisał jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

Użytkownik nie umieścił jeszcze żadnych wpisów w katalogu

Moje komentarze

Brak komentarzy

Uczestniczę w wydarzeniach

No events created or joined by the user yet.

New on the groups table

Active Groups

No active groups.

Photos Comments

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chociażby prawa do zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi się powtarzać... Historia lubi się powtarzać... Jednak można uniknąć wielu ludzkich pomyłek, jeśli tylko zaczniemy analizować niektóre fakty. Co Wy na ten temat sądzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka są koniecznym elementem tak moralności jak i etyki. Choć jest racją, że przydałoby się więcej marchewek.