Aby móc doda? nowe wydarzenie, nale?y si? zalogowa?

O dwóch mózgach spo?ecznych

Event Options

Admins

  • Joanna Kwiatek
    Joanna Kwiatek
    Event Creator

Confirmed guests

Event Information
Category:
Location:
Warszawa
Time:
From : Friday, 07 January 2011 00:00
Until : Friday, 07 January 2011 00:00
Seats available:
Unlimited seats
Event Creator:

Event Details

Wioletta Dziarnowska (APS): O dwóch mózgach spo?ecznych (seminarium "Filozofia kognitywistyki" w IFiS PAN)
Dodaj konferencj?Je?li posiadasz informacj? o konferencji zwi?zanej z etyk?, mo?esz doda? j? osobi?cie! Wystarczy najpierw si? zalogowa?, a nast?pnie klikn?? na obrazek "Dodaj konferencj?"

New on the groups table

Active Groups

No active groups.

Photos Comments

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektóre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.