O mnie

Podstawowe informacje

O mnie
Absolwentka filozofii na Uniwersytecie Gda?skim oraz us?ug ?ywieniowych i dietetyki na Akademii Morskiej w Gdyni. Obecnie doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczeci?skiego. Cz?onkini Towarzystwa Edyty Stein (Wroc?aw).
Zainteresowania: fenomenologia (g?wnie my?l Edith Stein i Martina Heideggera), antropologia filozoficzna, filozofia psychiatrii.
P?e?
Kobieta

Informacje kontaktowe

Miejscowo??
Gda?sk

Wykszta?cenie/Praca

Stopie? naukowy
magister
Nazwa uczelni
Uniwersytet Szczeci?ski

Znajomi

 • Brak znajomych
Aleksandra Szulc
Aleksandra Szulc
 • Punkty
 • Użytkownik od:
 • Saturday, 18 August 2012 10:48
 • Ostatnio on-line:
 • 8 lat temu
 • Profil oglądano:
 • 1297 razy
 • Typ profilu
 • Akademik

Moje recenzje w katalogu

Użytkownik nie napisał jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

Użytkownik nie umieścił jeszcze żadnych wpisów w katalogu

Moje komentarze

Brak komentarzy

Uczestnicz? w wydarzeniach

Użytkownik jeszcze nie utworzył ani nie uczestniczy w żadnym wydarzeniu.

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdj??

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkw zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.