Użytkownicy
Wyróżnieni
Sortuj według:
Micha? Peno

Micha? Peno

Dr nauk prawnych, pracownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniw. Szczeci?skiego.
Mik Mork

Mik Mork

Buy generic cialis, buy generic in Europe no prescription http://www.emed-store.com
Europe. generic cialis store online buy generic cialis cialis order
Michael Dummett

Michael Dummett

Profil utworzony przez Redakcj? (Profile Created by Etyka Praktyczna)
Monika Gmurek

Monika Gmurek

Tylko post?p etyczny jest lekarstwem na szkody spowodowane przez post?p naukowy.
Dyson
Mariusz Rakoski

Mariusz Rakoski

"Tu ka?dy u?miech jest no?em. Im kto krwi? bli?szy, tym bli?szy krwotoku" (W. Szekspir, "Makbet", akt II, scena III)
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdj??

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkw zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.