Użytkownicy
Wyróżnieni
Sortuj według:
Rafa? G?owacki

Rafa? G?owacki

Gdyby kto? potrzebowa? szybkiego i rzetelnego wyko?czenia wn?trz, polecam si? http://www.deconova.pl
Roman Tokarczyk

Roman Tokarczyk

Profil utworzony przez Redakcj?(Profile Created by Etyka Praktyczna)
Rados?aw Domachowski

Rados?aw Domachowski

"Nieszczera przyja?? mo?e sta? si? szczer?, lecz szczera przyja?? raz jeden zerwana ju? si? nie zwi??e"

T.S. Eliot -Mord w Katedrze

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdj??

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkw zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.