Aby móc dodać nowe wydarzenie, należy się zalogować

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Etyka zabijania"

Event Options

Admins

  • Krzysztof Saja
    Krzysztof Saja
    Event Creator

Awaiting reply

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Etyka zabijania"
Event Information
Category:
Location:
Szczecin, ul. Krakowska 71/79
Time:
From : Monday, 16 May 2011 09:00
Until : Tuesday, 17 May 2011 18:00
Seats available:
Unlimited seats
Event Creator:

Event Details

=============================================================================
TEMATYKA KONFERENCJI
=============================================================================

Etyka zabijania, to bardzo istotny i pełen intelektualnych trudności dział etyki dotyczący moralnego statusu istot, których prawo do życia nie jest oczywiste. Wśród organizmów, których moralny status jest kwestionowany i co do których uznaje się możliwość ich uśmiercenia znajdują się ludzkie embriony, płody, niemowlęta, zwierzęta, anencefaliczne noworodki, ludzie z bardzo poważnymi zaburzeniami funkcji życiowych, czy funkcji poznawczych, ludzie w śpiączce, czy przewlekłym stanie wegetatywnym.

Etyka zabijania to również problem oceny kary śmierci, samobójstwa, wojny i interwencji wojskowych, dopuszczalnego zakresu samoobrony, oceny aktów terrorystycznych czy odstraszania atomowego. W celu rozstrzygnięcia tych problemów kluczowa wydaje się szczegółowa wiedza empiryczna jak również rozstrzygnięcie wielu fundamentalnych problemów etycznych i metafizycznych: kwestii ustanowienia statusu moralnego; zagadnień związanych z identycznością osobową; kwestii zakresu odpowiedzialności moralnej, czy zakres moralnych uprawnień, takich jak prawo do życia.

Przedmiotem wystąpień na konferencji mogą być zatem następujące zagadnienia: aborcja, doświadczenia na zarodkach, zapłodnienie in vitro, eutanazja, karta śmierci, wojna, terroryzm, pacyfizm, samobójstwo, obrona własna, prawa zwierząt, zabijanie a przyzwolenie na śmierć, zabijanie a zasada podwójnego skutku, utylitaryzm i deontologia wobec zabijania.

=============================================================================
GOŚĆ SPECJALNY KONFERENCJI
=============================================================================
Gościem specjalnym konferencji będzie światowej sławy ekspert specjalizujący się w problematyce etyki zabijania, w szczególności etyki wojny, autor książki "The Ethics of Killing", profesor JEFF McMAHAN.

=============================================================================
TERMINY I WYMOGI ZGŁASZANIA ABSTRAKTÓW
=============================================================================

Termin rejestracji oraz zgłaszania abstraktów (1500-2500 znaków) mija 15 marca 2011 roku. Abstrakty zostaną poddane ocenie do 1 kwietnia 2011.

Najciekawsze referaty za zgodą autorów zostaną opublikowane w drugim numerze internetowego czasopisma naukowego Etyka Praktyczna, który poświęcony zostanie w całości etyce zabijania.

=============================================================================
OPŁATY (dot. tylko osób zakwalifikowanych do udziału w konferencji jako referenci; nie słuchaczy)
=============================================================================

Opłata konferencyjna wynosi 100zł + ewentualne koszty wyżywienia oraz noclegu. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat oraz sposobów jej dokonania znajdziecie Państwo w biuletynie grupy konferencyjnej.

=============================================================================
JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ? (dot. tylko referujących)
=============================================================================

W celu wysłania zgłoszenia na konferencję należy:

1. Zalogować się na portalu Etyki Praktycznej lub utworzyć nowe konto.

2. Dołączyć do grupy konferencji "Etyka zabijania" oraz zaznaczyć uczestnictwo w konferencji na tej stronie. Dzięki temu uzyskacie Państwo dostęp do miejsca, gdzie będzie możliwość przeczytania bieżących informacji związanych z konferencją, pobranie materiałów konferencyjnych oraz możliwość kontaktu z organizatorami oraz innymi uczestnikami konferencji.

3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, do którego link znajduje się wewnątrz grupy konferencyjnej (patrz 2).

=============================================================================
RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:
=============================================================================

> dr hab. Mirosław Rutkowski, prof. US
> dr hab. Tadeusz Szubka, prof. US
> dr Wacław Janikowski
> dr Krzysztof Saja

=============================================================================
KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
=============================================================================

EtykaPraktyczna.PL oraz Zakład etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego

Przewodniczący:
> dr Krzysztof Saja

Kontakt z gościem specjalnym, public relations:
> Begina Sławińska
(e-mail: bslawinska@etykapraktyczna.pl, telefon: 609 420 326)

Sekretarze:
> mgr Marek Pawłowski
> mgr Urszula Zarosa
Dodaj konferencjęJeśli posiadasz informację o konferencji związanej z etyką, możesz dodać ją osobiście! Wystarczy najpierw się zalogować, a następnie kliknąć na obrazek "Dodaj konferencję"

New on the groups table

Active Groups

No active groups.

Photos Comments

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chociażby prawa do zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi się powtarzać... Historia lubi się powtarzać... Jednak można uniknąć wielu ludzkich pomyłek, jeśli tylko zaczniemy analizować niektóre fakty. Co Wy na ten temat sądzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka są koniecznym elementem tak moralności jak i etyki. Choć jest racją, że przydałoby się więcej marchewek.