Aby móc dodać nowe wydarzenie, należy się zalogować

Sprawności moralne w wychowaniu - miłość, roztropność, cierpliwość

Event Options

Admins

  • Miron Białowąs
    Miron Białowąs
    Event Creator

Confirmed guests

Sprawności moralne w wychowaniu - miłość, roztropność, cierpliwość
Event Information
Category:
Location:
Szczecin
Time:
From : Wednesday, 30 May 2012 18:00
Until : Thursday, 31 May 2012 18:00
Seats available:
Unlimited seats
Event Creator:

Event Details

Katedra Pedagogiki i Psychologii
Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Szczecińskiego
ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału
w interdyscyplinarnej konferencji naukowej
na temat:

Sprawności moralne w wychowaniu:
miłość - roztropność - cierpliwość
Szczecin, 30-31 maja 2012

Słowo „człowiek” zawiera w sobie pewne wywyższenie ze względu na szczególne miejsce, jakie zajmuje on wśród bytów. Jest integralną całością cielesno-duchową, a duchowość właśnie nadaje mu godność osoby. Przejawia się ona w rozumowym poznaniu, wolnym dążeniu oraz zdolności człowieka do uczuć wyższych. Kolejne „wymiary” rozpatrywania tego szczególnego bytu można teoretycznie rozdzielić i analizować w odosobnieniu. W rzeczywistości stanowią jednak całość, określającą człowieka w jego sposobie bycia jako osobę indywidualną, wyjątkową i niepowtarzalną. Siłą jednoczącą wysiłki zmierzające do harmonijnego urzeczywistnienia tych wymiarów jest sprawność moralna, inaczej cnota. Jest to jakość osoby i jej bycia o istotnym znaczeniu egzystencjalnym. Usprawnia człowieka do pozostawania w zgodzie z innymi bez zatracania poczucia swojej integralności i wyjątkowości w realizowaniu życiowego powołania. Wychowanie jest takim spotkaniem osób, które stwarza optymalne warunki do twórczego urzeczywistniania ich rozwojowej potencjalności.
Na Uniwersytecie Szczecińskim spotykają się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, by zastanowić się nad fenomenem sprawności moralnych. C e l e m konferencji w bieżącym roku akademickim jest interdyscyplinarna wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących istoty oraz znaczenia sprawności moralnych w wychowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem miłości, roztropności i cierpliwości. Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych reprezentujących pedagogikę oraz dyscypliny z nią współpracujące (między innymi filozofów, psychologów, socjologów), ale także nauczycieli i wychowawców z organizacji i instytucji działających w sferze wychowania oraz wszystkie osoby zainteresowane wskazaną tematyką.
Proponujemy następujące obszary tematyczne:
• Aktualność sprawności moralnych: ukazanie dominujących tendencji
w rozumieniu ich istoty w zakresie poszczególnych dyscyplin naukowych; teoretyczne i praktyczne konteksty rozwijania sprawności moralnych; sprawność moralna a cnota
• Miłość jako sprawność moralna: istota, znaczenie oraz implikacje pedagogiczne; miłość jako praprzyczyna wychowania; postacie i przejawy miłości w wychowaniu; związek miłości z czynnikami kształtującymi proces wychowania; wychowanie do miłości, wychowanie w miłości; miłość a zadania wychowawcze; miłość jako istota, motywacja i uzasadnienie wychowawczego działania
• Roztropność jako sprawność moralna: istota, znaczenie oraz implikacje pedagogiczne; roztropność a dobro w wychowaniu; roztropność a cele i wybór środków w wychowaniu; roztropność a błędy w wychowaniu; roztropność jako praktyczna mądrość
• Cierpliwość jako sprawność moralna: istota, znaczenie oraz implikacje pedagogiczne; cierpliwość a specyfika pracy wychowawczej; cierpliwość a zniechęcenie w wychowaniu; cierpliwość a długomyślność; cierpliwość a kategoria ciągłości i zmiany w wychowaniu; konsekwencje cierpliwości i niecierpliwości w wychowaniu.
Jeśli proponowane zagadnienia odpowiadają Państwa zainteresowaniom, to zapraszamy do włączenia się i wzbogacenia dyskusji dotyczącej istoty i znaczenia wskazanych sprawności moralnych w wychowaniu.

Terminarz oraz sprawy organizacyjne:
• Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 marca 2012 r. pocztą elektroniczną na adres: sprawmor@univ.szczecin.pl
Karta zgłoszenia znajduje się w załączniku
• Opłata konferencyjna wynosi 550 zł i obejmuje: wydanie recenzowanej monografii
z tekstami, które uzyskają pozytywną recenzję; obiad oraz uroczystą kolację w pierwszym dniu; bufet kawowy
• Teksty wystąpień należy złożyć w dniu konferencji u organizatorów (na nośniku elektronicznym oraz jeden wydruk). Normy wydawnicze znajdują się w załączniku. Organizatorzy nie przewidują wynagrodzenia za wygłoszenie referatów i komunikatów oraz za ich druk
• Opłatę konferencyjną prosimy przesłać do dnia 25 marca 2012 r. na konto Uniwersytetu Szczecińskiego:
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
46 1050 1559 1000 0022 8790 4474
w tytule zapłaty należy koniecznie podać numer subkonta „0104”
• Opłata nie obejmuje kosztów noclegu, śniadań i dojazdu. Informacje ułatwiające zakwaterowanie zostaną podane uczestnikom konferencji w komunikacie nr 2
• Kontakt z sekretariatem konferencji:
elektroniczny: sprawmor@univ.szczecin.pl
telefoniczny: mgr Ewa Kwiatkowska 504-95-35-95 (sekretarz konferencji)
Komitet Naukowy:
1. dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
2. dr hab. Jacek Jaśtal, Politechnika Krakowska
3. dr hab. Krzysztof Kalka, prof. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej
4. dr hab. Barbara Kromolicka, prof. US, dziekan Wydziału Humanistycznego US
5. ks. dr hab. Zdzisław Kroplewski, prof. US, dziekan Wydziału Teologicznego US
6. dr hab. Alina Rynio, prof. KUL, dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL
7. prof. zw. dr hab. Andrzej de Tchorzewski, AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie
Dodaj konferencjęJeśli posiadasz informację o konferencji związanej z etyką, możesz dodać ją osobiście! Wystarczy najpierw się zalogować, a następnie kliknąć na obrazek "Dodaj konferencję"

New on the groups table

Active Groups

No active groups.

Photos Comments

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chociażby prawa do zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi się powtarzać... Historia lubi się powtarzać... Jednak można uniknąć wielu ludzkich pomyłek, jeśli tylko zaczniemy analizować niektóre fakty. Co Wy na ten temat sądzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka są koniecznym elementem tak moralności jak i etyki. Choć jest racją, że przydałoby się więcej marchewek.