Konferencja "Etyka zabijania" użytkownicy
Kamil Soko?owski

Kamil Soko?owski

"Powiadaj? na Cyprze, ?e myszy jedz? ?elazo" (Arystoteles, Opowiadania Zdumiewaj?ce)
Krzysztof Saja

Krzysztof Saja

Polecam Plakat promuj?cy lekcje etyki w szkole - Katalog / Dydaktyczne
Monika Gmurek

Monika Gmurek

Tylko post?p etyczny jest lekarstwem na szkody spowodowane przez post?p naukowy.
Dyson

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdj??

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkw zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.