About Me

Podstawowe informacje

O mnie
Mgr prawa, mgr filozofii, asystent w Instytucie Administracji i Bezpiecze?stwa Narodowego w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Szczeci?skiego
zainteresowania: filozofia i teoria prawa, etyka stosowana, bioetyka, prawo mi?dzynarodowe, ochrona praw cz?owieka.
P?e?
Kobieta

Informacje kontaktowe

Adres
bognawach@wp.pl
Miejscowo??
Szczecin

Wykszta?cenie/Praca

Stopie? naukowy
magister
Nazwa uczelni
Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Najwa?niejsze publikacje
"Argument rˇwni pochy?ej w denacie o legalizacj? eutanazji i wspomaganego samobˇjstwa" w: L. Bosak, M. Krˇlikowski "Wspˇ?czesne wyzwania bioetyczne", W-wa 2010

"Chory prosz?cy o ?mier? jako Inny" w: L. Dziewi?cka- Bokun, A. ?ledzi?ska-Simon, "Spo?ecze?stwo wobec Innego. Kategoria Innego w naukach spo?ecznych i ?yciu publicznym", Toru? 2010
"Wybrane mniejszo?ci etniczne i religijne" w: G. Cyran, E. Skorupska- Raczy?ska, "J?zyk. Religia. To?samo??. Meandry to?samo?ci", Gorzˇw Wielkopolski- Szczecin 2010 Wielkopolski

Friends

 • No friends yet
Bogna Wach
Bogna Wach
 • Karma
 • Member since
 • Monday, 14 March 2011 11:42
 • Last online
 • 8 years ago
 • Profile views
 • 3291 views
 • Profile Type
 • Akademik

Moje recenzje w katalogu

Użytkownik nie napisał jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

U┼╝ytkownik nie umie┼Ťci┼é jeszcze ┼╝adnych wpis├│w w katalogu

Moje komentarze

Brak komentarzy

Uczestnicz? w wydarzeniach

No events created or joined by the user yet.

New on the groups table

Active Groups

No active groups.

Photos Comments

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkˇw zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektˇre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.