Użytkownicy
Wyróżnieni
Sortuj według:
Pokaż:
Kamil Soko?owski

Kamil Soko?owski

"Powiadaj? na Cyprze, ?e myszy jedz? ?elazo" (Arystoteles, Opowiadania Zdumiewaj?ce)
Roman Tokarczyk

Roman Tokarczyk

Profil utworzony przez Redakcj?(Profile Created by Etyka Praktyczna)
Krzysztof Hubaczek

Krzysztof Hubaczek

Najpopularniejsza etyka w populacji, to... etyka Kalego ;]
Rados?aw Domachowski

Rados?aw Domachowski

"Nieszczera przyja?? mo?e sta? si? szczer?, lecz szczera przyja?? raz jeden zerwana ju? si? nie zwi??e"

T.S. Eliot -Mord w Katedrze
Derek Parfit

Derek Parfit

Profil utworzony przez Redakcj?(Profile Created by Etyka Praktyczna)

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdj??

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkw zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.