Jaki? czas temu pisa?am, jak wspania?a jest mo?no?? uczenia si? poprzez naci?ni?cie play i ogl?dania wyk?adów na youtube. W tym wpisie podziel? si? z Wami linkiem, który spowoduje, ?e w zaciszu w?asnego domu b?dziecie mogli s?ucha? komentarzy ?wiatowej s?awy filozofów. S? one w j?zyku angielskim ale wierz?, ?e z tym nie b?dzie problemów!

 

 

"Philosophy Bites" i ponad 160 wyk?adów! Kliknij, usi?d? wygodnie i rozkoszuj si?!

Poza tym, przypominam Wam wywiad z profesorem Jeffem McMahanem, który przeprowadzi?am pó? roku temu podczas Mi?dzynarodowej Konferencji "Etyka zabijania" w Szczecinie. Kliknij tutaj!

Mi?ego!