Z mi?? ch?ci? dziel? si? z Wami wiadomo?ci? o powsta?ej w sierpniu, oficjalnej grupie filozoficznej, która nale?y do Blackwell's Oxford. Jestem jej za?o?ycielem oraz prowadz?c?. Oczywi?cie bez wsparcia pewnych osób, w tym managerów Blackwell's, Oxford, nie pisa?abym dzisiaj o tym, poniewa? zaistnienie takowej grupy by?oby po prostu niemo?liwe.

Wielkie, oficjalne, pierwsze spotkanie zaplanowa?am na 01 wrze?nia 2012, godzin? 12:00. Go?ciem moim b?dzie prof. Jeff McMahan, znany ju? Wam bardzo dobrze, chocia?by z konferencji EP "Etyka zabijania", która odby?a si? w maju 2011 roku. (Czas leci niemi?osiernie!)

Jeff McMahan

Cieszy mnie równie? to, ?e BBC Radio 4, a ?ci?lej: Nigel Warburton (http://www.philosophybites.com/,http://www.open.ac.uk/Arts/philosophy/warburton.shtml) wyrazi? ch?? wspó?pracy! Oby owoce by?y wielkie - nie mog? si? doczeka?.

O spotkaniu poinformowa?a równie? strona ELAC - Insitute of Ethics, Law and Armed Conflict.

Zach?cam do "polubienia" strony Blackwell's Philosophy Group na Facebooku, oraz ?ledzenia kolejnych wydarze?; odwiedzania Oxfordu i ucz?szczania na spotkania - do czego serdecznie zach?cam!

Pozdrawiam ciep?o z Oxfordu,

B.