Podkategorie

22 filmy, 4 podkategorii
3 filmy, 7 podkategorii
10 filmy, 3 podkategorii
17 filmy, 12 podkategorii
30 filmy, 11 podkategorii

Kategorie fimĂłw (Zaanga?owane)

Zobacz film
Oceniany 3
Film stworzony na potrzeby Fundacji Viva! Akcja Dla Zwierz?t obrazuj?cy sposób wspó?czesnej przemys?owej hodowli ?wi?. Pokazuje on okrucie?stwo cz?owieka i cierpienie zwierz?t.
Zobacz film
Oceniany 3
Stawka wi?ksza ni? ?ycie: in vitro - za czy przeciw? Konferencja zorganizowana przez ASK Soli Deo w ramach cyklu Poruszy? Niebo i Ziemi? na Uniwersytecie Warszawskim. Go?cie: prof. Romuald D?bski, dr...
Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Siódma cz??? wyk?adu Dobrusi Karbowiak pt.: ,,Wegetarianizm i emancypacja kobiet w Wielkiej Brytanii" który mia? miejsce podczas Panelu Dyskusyjnego: ,,Weganizm a prawa zwierz?t" 5 czerwca 2010...
Zobacz film
Kategoria: Rasizm
Oceniany 3
Film opowiada o przemianie Rosji w faszystowsk? dyktatur?, kierowan? przez agentów FSB.
Zobacz film
Kategoria: Prawa cz?owieka
Oceniany 3
Filmik powsta? z okazji obchodzonego 10 grudnia Mi?dzynarodowego Dnia Praw Cz?owieka i zawiera czarnobia?e zdj?cia przedstawiaj?ce jawne ?amanie tych praw oraz jego d?ugofalowe skutki.
Zobacz film
Kategoria: Narkotyki
Oceniany 3
Opinia Janusza Korwina Mikke dotycz?ca narkotyków
«pierwszapoprzednia12345678910nastÄ™pnaostatnia»
Strona 6 z 14

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl