Podkategorie

22 filmy, 4 podkategorii
3 filmy, 7 podkategorii
10 filmy, 3 podkategorii
17 filmy, 12 podkategorii
30 filmy, 11 podkategorii

Kategorie fimĂłw (Zaanga?owane)

Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Pi?ta cz??? wyk?adu Dobrusi Karbowiak pt.: ,,Wegetarianizm i emancypacja kobiet w Wielkiej Brytanii" który mia? miejsce podczas Panelu Dyskusyjnego: ,,Weganizm a prawa zwierz?t" 5 czerwca 2010 r....
Zobacz film
Kategoria: Kara ?mierci
Oceniany 3
Tv Spot ukazuje niehumanitarno??, nieskuteczno?? i nieodwracalno?? kary ?mierci. Rada Europy zach?ca i wspiera pa?stwa Europy w upowszechnieniu racji stoj?cych za abolicj?, tak w wymiarze...
Zobacz film
Kategoria: Dyskryminacja
Oceniany 3
Aleksandra i Florian, studenci Erazmusa, wyruszaj? w filmow? drog? po Europie by zmierzy? si? z problemem dyskryminacji, która zbiera swe ?niwo w naszym spo?ecze?stwie.
Zobacz film
Kategoria: Dyskryminacja
Oceniany 3
Polska-niemiecka grupa zrobi?a sond? na ulicach Poczdamu i Berlina na temat subkultur, indywidualno?ci i dyskryminacji.
Zobacz film
Kategoria: Pomoc rozwojowa
Oceniany 3
Film jest pokazem slajdów przedstawiaj?cych podstawowe informacje o biedzi na ?wiecie i aktywizuj?cym do udzielania pomocy
Zobacz film
Kategoria: Prawa cz?owieka
Oceniany 3
Doskona?a animacja prezentuj?ca g?ówne tezy PowszechnejDeklaracji Praw Cz?owieka http://www.humanrightsactioncenter.org  (Created by Seth Brau Produced by Amy Poncher Music by Rumspringa courtesy...
«pierwszapoprzednia12345678910nastÄ™pnaostatnia»
Strona 2 z 14

Najnowsze recenzje filmów

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl