Podkategorie

26 filmy, 4 podkategorii
26 filmy, 5 podkategorii
1 filmy, 1 podkategorii
2 filmy, 5 podkategorii
17 filmy, 13 podkategorii
24 filmy, 7 podkategorii
22 filmy, 5 podkategorii
4 filmy, 6 podkategorii

Kategorie fimĂłw (Naukowe)

Zobacz film
Kategoria: Dobrobyt
Oceniany 3
Wyk?ad prof. Micha?a Wojciechowskiego, który odby? si? 1 kwietnia 2009 w Wy?szej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Wyk?ad dotyczy relacji mi?dzy etyk?, moralno?ci?, a gospodark?.
Zobacz film
Oceniany 3
Trzecia cz??? wyst?pienia na temat mobbingu dr Snjezany Vasiljevic  (Uniwersytet w Zagrzebiu) podczas konferencji pt. "Work & relations", która odby?a si? w Pradze w 2009 r. Wyk?ad dok?adnie...
Zobacz film
Oceniany 3
Fragment dyskusji z udzia?em Adrienne Asch i Jeffa McMahana - Niepe?nosprawno?? poznawcza:wyzwanie dla filozofii moralno?ci (Cognitive Disability: A Challenge to Moral Philosophy); SUNY Stony...
Zobacz film
Oceniany 3
Dee Eggers jest profesorem Environmental Studies na Uniwersytecie Pó?nocnej Karoliny w Ashebille. W materiale przedstawia ró?ne ciekawostki z ?ycia delfinów, które mog? sugerowa?, ?e posiadaj? one...
Zobacz film
Kategoria: Teorie moralne
Oceniany 3
Wyk?ad prof. Michaela Sandela wyg?oszony na Uniwersytecie Harvarda pt. "Pilnuj swoich motywacji" (Mind your motive) oraz cz.2 pt. "Najwy?sza zasada moralna". Oba fragmenty dotycz? filozofii...
Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Pierwsza cz??? wyk?adu prof. Toma Regana na Uniwersytecie w Heildelbergu, znanego aktywisty, filozofa i obro?cy praw zwierz?t. Wyk?ad rozpoczyna si? zwróceniem naszej uwagi na dystynkcj?, któr?...
«pierwszapoprzednia12345678910nastÄ™pnaostatnia»
Strona 9 z 21

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl