Podkategorie

26 filmy, 4 podkategorii
26 filmy, 5 podkategorii
1 filmy, 1 podkategorii
2 filmy, 5 podkategorii
17 filmy, 13 podkategorii
24 filmy, 7 podkategorii
22 filmy, 5 podkategorii
4 filmy, 6 podkategorii

Kategorie fimĂłw (Naukowe)

Zobacz film
Kategoria: Dobrobyt
Oceniany 3
Wyk?ad prof. Micha?a Wojciechowskiego, który odby? si? 1 kwietnia 2009 w Wy?szej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Wyk?ad dotyczy relacji mi?dzy etyk?, moralno?ci?, a gospodark?.
Zobacz film
Oceniany 3
Wyk?ad, który odby? si? w ramach Tygodnia Wegetarianizmu na Uniwersytecie Warszawskim omawiaj?cy dok?adnie filozoficzno-etyczne podstawy domagania si? podmiotowo?ci dla zwierz?t pozaludzkich.
Zobacz film
Kategoria: Tolerancja
Oceniany 3
Druga cz??? czytanego przez lektora wyk?adu jednego z najznakomitszych polskich filzofów, prof. Leszka Ko?akowskiego pochodz?cy ze zbioru pt. "Mini wyklady o maxi sprawach", Leszek Ko?akowski o...
Zobacz film
Kategoria: Sens ?ycia
Oceniany 3
Krótka wypowied?, jednego z najbardziej znanych polskich filozofów wspó?czesnych, prof. Leszka Ko?akowskiego.
Zobacz film
Kategoria: Etyka a religia
Oceniany 3
Debata akademicka na powy?szy temat. Dr William Lane Craig kwestionuje powszechne przekonanie, ?e istnienie Boga nie jest konieczne dla moralno?ci. "Czy mo?emy by? naprawd? dobrymi bez Boga?"Filozof...
Zobacz film
Kategoria: Dobrobyt
Oceniany 3
Wyk?ad prof. Micha?a Wojciechowskiego, który odby? si? 1 kwietnia 2009 w Wy?szej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Wyk?ad dotyczy relacji mi?dzy etyk?, moralno?ci?, a gospodark?.
«pierwszapoprzednia12345678910nastÄ™pnaostatnia»
Strona 2 z 21

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl