Podkategorie

5 filmy, 5 podkategorii
1 filmy, 6 podkategorii
5 filmy, 4 podkategorii
39 filmy, 7 podkategorii
8 filmy, 3 podkategorii
47 filmy, 12 podkategorii
50 filmy, 11 podkategorii
1 filmy, 1 podkategorii

Kategorie fimĂłw (Publicystyczne)

Zobacz film
Kategoria: Homoseksualizm
Oceniany 3
Materia? przedstawia wywiad z Micha?em Pirógiem - choreografem, tancerzem, celebryt? znanym z programu You Can Dance - na temat tolerancji dla homoseksualizmu w Polsce. Powodem przeprowadzenia...
Zobacz film
Kategoria: Dyskryminacja
Oceniany 3
Cz??? III. Program Jana Po?pieszalskiego "Warto Rozmawia?".O prawo do kontaktu z dzie?mi walczy w Niemczech wielu Polaków, którzy rozstali si? z niemieckimi ma??onkami. Padli oni ofiarami...
Zobacz film
Oceniany 3
Film ten jest prób? przedstawienia struktury, idei i ducha studenckich ruchów kontrkulturowych powsta?ych na kampusie w Berkeley. Wydarzenia maj?ce tam miejsce doprowadzi?y do s?ynnej rewolty ko?ca...
Zobacz film
Kategoria: Wojna
Oceniany 3
Pi?ta cz??? brytyjskiego filmu dokumentalnego prezentowanego przez Viasat History pt. "Auschwitz-Zapomniane dowody zbrodni".Przedstawienie ró?nych stron planu zbombardowania Auschwitz przez...
Zobacz film
Kategoria: Pomoc rozwojowa
Oceniany 3
Autorka ksi??ki "Dead Aid" Dambisa Moyo w wywiadzie dowodzi, ?e pi?tnastoletnia praktyka pomocy Afryce jednoznacznie wskazuje, i? pomoc rozwojowa jak i humanitarna przyczynia si? do wi?kszych...
«pierwszapoprzednia12345678910nastÄ™pnaostatnia»
Strona 4 z 26

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl