Podkategorie

Kategorie fimĂłw (Etyka ogólna)

Zobacz film
Kategoria: Teorie moralne
Oceniany 3
Jaka jest warto?? ?ycia ludzkiego? Czy mo?emy ze sob? porównywa? ?ycie jednej osoby z ?yciem innych osób? Czy mo?emy sumowa? ?ycie wielu ludzi? Czy mamy prawo po?wi?ci? jedn? osob? aby uratowa?...
Zobacz film
Kategoria: Terminy moralne
Oceniany 3
Pi?ta cz??? wyk?adu prof. Stephena Sticha pt. "Teoria moralna spotyka kognitywistyk?. Jak kognitywistyka mo?e przekszta?ci? tradycyjne debaty."
Zobacz film
Oceniany 3
Wypowied? profesora Jonathana Glovera z 2008r. na spotkaniu zatytu?owanym: "Poza wiar?. ?wieczki w ciemno?ci" organizowanym w celu promowania rozumu w naukach spo?ecznych. Profesor Glover wyk?ada...
Zobacz film
Kategoria: Teorie moralne
Oceniany 3
Wyk?ad prof. Michaela Sandela wyg?oszony na Uniwersytecie Harvarda pt. "Pilnuj swoich motywacji" (Mind your motive) oraz cz.2 pt. "Najwy?sza zasada moralna". Oba fragmenty dotycz? filozofii...
Zobacz film
Kategoria: Terminy moralne
Oceniany 3
Czwarta cz??? wyk?adu prof. Stephena Sticha pt. "Teoria moralna spotyka kognitywistyk?. Jak kognitywistyka mo?e przekszta?ci? tradycyjne debaty."
Zobacz film
Kategoria: Terminy moralne
Oceniany 3
Krótka wypowied? Jean Bethke Elshtain, prof. etyki spo?ecznej i politycznej z Uniwersytetu Chicago, autorki ponad 13 ksi??ek, na temat potrzeby u?ycia s?owa "z?o". Wed?ug prof. Elshtain s?owo to...
«StartPrev12345NextEnd»
Page 1 of 5

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl