Podkategorie

5 filmy, 5 podkategorii
1 filmy, 6 podkategorii
5 filmy, 4 podkategorii
39 filmy, 7 podkategorii
8 filmy, 3 podkategorii
47 filmy, 12 podkategorii
50 filmy, 11 podkategorii
1 filmy, 1 podkategorii

Kategorie fimĂłw (Publicystyczne)

Zobacz film
Kategoria: Reklama
Oceniany 3
Materia? przedstawia standardy UE wprowadzone w 2007 r,  których celem ma by? zapewnienie etycznej i odpowiedzialnej reklamy. W filmie zostaj? przedstawione poszczególne standardy,  obja?nione...
Zobacz film
Kategoria: Kara ?mierci
Oceniany 3
Cz??? II. Program POCI?G OSOBOWY, Rozmowa Piotra Pacewicza z niepe?nosprawn? Mart? Sikorsk?, która opowiada o poni?eniach, jakich doznaje osoba niepe?nosprawna, o wolno?ci jak? daje taniec i o...
Zobacz film
Kategoria: Kara ?mierci
Oceniany 3
Cz??? III. Program POCI?G OSOBOWY, Rozmowa Piotra Pacewicza z niepe?nosprawn? Mart? Sikorsk?, która opowiada o poni?eniach, jakich doznaje osoba niepe?nosprawna, o wolno?ci jak? daje taniec i o...
Zobacz film
Oceniany 3
Cz??? II. Druga cz??? filmu przygotowanego dla CRIS przez Telewizj? TVT. Ca?y cykl prezentuje pierwsze efekty projektu "Nie tylko dla sprawnych". Pokazuje, ?e osoby niepe?nosprawne mog? pracowa? i...
Zobacz film
Oceniany 3
Film ten jest prób? przedstawienia struktury, idei i ducha studenckich ruchów kontrkulturowych powsta?ych na kampusie w Berkeley. Wydarzenia maj?ce tam miejsce doprowadzi?y do s?ynnej rewolty ko?ca...
Zobacz film
Kategoria: Etyka a religia
Oceniany 3
Wywiad przeprowadzony przez Grega Clarke'a z prof. Anthonym Cliffordem Graylingiem, prof. filozofii w Birkbeck College (The University of London). Wywiad porusza kwestie dotycz?ce stanowiska na...
«pierwszapoprzednia12345678910nastÄ™pnaostatnia»
Strona 6 z 26

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl