Zobacz film
122 filmy, 9 podkategorii
Filmy, w ktrych tezy etyczne posiadaj? wyra?ne uzasadnienia, zachowana jest zasada bezstronno?ci i rzetelno?ci, zawieraj? odniesienia do ?rde? i faktw naukowych.
Zobacz film
156 filmy, 9 podkategorii
Filmy o charakterze popularnonaukowym. Jest w nich wi?cej argumentw ni? perswazji, nie s? stronnicze, ale te? nie spe?niaj? standardw materia?w naukowych.
Zobacz film
82 filmy, 9 podkategorii
Celem filmw zaanga?owanych jest zmienianie postaw lub przekona?. S? stronnicze i nieobiektywne, zawieraj? mniej informacji, wi?cej perswazji.

Redaktor Galerii Filmw - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl