Wyszukiwanie zaawansowane +

PasujÄ…ce filmy "freedom"

Zobacz film
Kategoria: W?asno??
Oceniany 3
W tym materiale prof. Milton Friedman odpowiada na pytania dotycz?ce relacji mi?dzy moralno?ci? a kapitalizmem.
Zobacz film
Kategoria: Podzia? dóbr
Oceniany 3
Filmik jest cz??ci? 15-cz??ciowej serii wyk?adów pt. "Milton Friedman Speaks". W tym fragmencie pada pytanie dotycz?ce historii krajów kapitalistycznych, a dok?adniej o zwi?zek ich szybkiego...
Zobacz film
Oceniany 3
Film nakr?cony w 2003r, dotykaj?cy prolemu protestów antyglobalistów w Goeteborgu w Szwecji, zrealizowany przez grup? 'Swedish Film Workers for Peace and Freedom in an Independent Palestine',...

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl