Wyszukiwanie zaawansowane +

PasujÄ…ce filmy "individual"

Zobacz film
Kategoria: W?asno??
Oceniany 3
W tym materiale prof. Milton Friedman odpowiada na pytania dotycz?ce relacji mi?dzy moralno?ci? a kapitalizmem.
Zobacz film
Kategoria: Podzia? dóbr
Oceniany 3
Przeprowadzony przez prof. Michaela Sandela na Uniwersytecie Harvarda wyk?ad pt. "Free to choose" na temat sprawiedliwo?ci libertaria?kiej. Opis w j?zyku angielskim:  Sandel introduces the...

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl