Wyszukiwanie zaawansowane +

PasujÄ…ce filmy "principle"

Zobacz film
Kategoria: Teorie moralne
Oceniany 3
Wyk?ad prof. Michaela Sandela wyg?oszony na Uniwersytecie Harvarda pt. "Pilnuj swoich motywacji" (Mind your motive) oraz cz.2 pt. "Najwy?sza zasada moralna". Oba fragmenty dotycz? filozofii...
Zobacz film
Kategoria: W?asno??
Oceniany 3
W tym materiale prof. Milton Friedman odpowiada na pytania dotycz?ce relacji mi?dzy moralno?ci? a kapitalizmem.

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl