Kategorie fimĂłw (Prawa zwierz?t)

Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Wyk?ad Gary'ego Yourofsky - odwa?nego i konsekwentnego obro?cy praw zwierz?t oraz charyzmatycznego mówcy - sfilmowany na Uniwersytecie Georgia Tech w lecie 2010 roku. Gary prezentuje szereg...
Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Trzecia cz??? przeprowadzonego przez Pata Kenny'ego wywiadu z prof. Tomem Reganem, znanym i cenionym filozofem zajmuj?cym si? prawami zwierz?t, który odby? si? w programie the Late Late Show w...
Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Przeprowadzony przez Pata Kenny'ego wywiad z prof. Tomem Reganem, znanego i cenionego filozofa zajmuj?cego si? prawami zwierz?t, który odby? si? w programie the Late Late Show w 2000r. W...
Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Druga cz??? przeprowadzonego przez Pata Kenny'ego wywiadu z prof. Tomem Reganem, znanego i cenionego filozofa zajmuj?cego si? prawami zwierz?t, który odby? si? w programie the Late Late Show w...
Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Czwarta cz??? przeprowadzonego przez Pata Kenny'ego wywiadu z prof. Tomem Reganem, znanym i cenionym filozofem zajmuj?cym si? prawami zwierz?t, który odby? si? w programie the Late Late Show w...

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl