Podkategorie

Kategorie fimów (Etyka biznesu)

Zobacz film
Oceniany 3
Konferencja prasowa zorganizowana przez Centrum im. Adama Smitha (niezale?ny instytut naukowo-badawczy) 9 grudnia 2009 r., w ktrej wzi?li udzia?: Andrzej Sadowski (wiceprezydent Centrum im....
Zobacz film
Oceniany 3
Konferencja prasowa zorganizowana przez Centrum im. Adama Smitha (niezale?ny instytut naukowo-badawczy) 9 grudnia 2009 r., w ktrej wzi?li udzia?: Andrzej Sadowski (wiceprezydent Centrum im....
Zobacz film
Kategoria: Reklama
Oceniany 3
Materia? przedstawia standardy UE wprowadzone w 2007 r, ktrych celem ma by? zapewnienie etycznej i odpowiedzialnej reklamy. W filmie zostaj? przedstawione poszczeglne standardy, obja?nione...
Zobacz film
Oceniany 3
George Pohle jest starszym wsplnikiem w Us?ugach Doradztwa Biznesowego (Business Consulting Services) i ?wiatowym liderem Praktyki Strategi Doradztwa Biznesowego (Business Strategy Consulting...
Zobacz film
Oceniany 3
Konferencja prasowa zorganizowana przez Centrum im. Adama Smitha (niezale?ny instytut naukowo-badawczy) 9 grudnia 2009 r., w ktrej wzi?li udzia?: Andrzej Sadowski (wiceprezydent Centrum im....

Wsp?twrz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmw do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmw znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmw - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl