Podkategorie

5 filmy, 5 podkategorii
1 filmy, 6 podkategorii
5 filmy, 4 podkategorii
39 filmy, 7 podkategorii
8 filmy, 3 podkategorii
47 filmy, 12 podkategorii
50 filmy, 11 podkategorii
1 filmy, 1 podkategorii

Kategorie fimów (Publicystyczne)

Zobacz film
Kategoria: Pomoc rozwojowa
Oceniany 3
Autorka ksi??ki "Dead Aid" Dambisa Moyo w wywiadzie dowodzi, ?e pi?tnastoletnia praktyka pomocy Afryce jednoznacznie wskazuje, i? pomoc rozwojowa jak i humanitarna przyczynia si? do wi?kszych...
Zobacz film
Oceniany 3
Film ten jest prb? przedstawienia struktury, idei i ducha studenckich ruchw kontrkulturowych powsta?ych na kampusie w Berkeley. Wydarzenia maj?ce tam miejsce doprowadzi?y do s?ynnej rewolty ko?ca...
Zobacz film
Kategoria: Etyka a religia
Oceniany 3
Wywiad przeprowadzony przez Grega Clarke'a z prof. Anthonym Cliffordem Graylingiem, prof. filozofii w Birkbeck College (The University of London). Wywiad porusza kwestie dotycz?ce stanowiska na...
Zobacz film
Kategoria: Kara ?mierci
Oceniany 3
Cz??? III. Program POCI?G OSOBOWY, Rozmowa Piotra Pacewicza z niepe?nosprawn? Mart? Sikorsk?, ktra opowiada o poni?eniach, jakich doznaje osoba niepe?nosprawna, o wolno?ci jak? daje taniec i o...
Zobacz film
Oceniany 3
Film ten jest prb? przedstawienia struktury, idei i ducha studenckich ruchw kontrkulturowych powsta?ych na kampusie w Berkeley. Wydarzenia maj?ce tam miejsce doprowadzi?y do s?ynnej rewolty ko?ca...
«StartPrev12345678910NextEnd»
Page 5 of 26

Wsp?twrz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmw do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmw znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmw - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl