Video Information

Katarzyna Pelc » 12pm - Jun 4, 2010

Cz??? II. Program Jana Po?pieszalskiego "Warto Rozmawia?". O prawo do kontaktu z dzie?mi walczy w Niemczech wielu Polaków, którzy rozstali si? z niemieckimi ma??onkami. Padli oni ofiarami...

Ocena: 2.7 (520 GĹ‚osy)

You need to log in to comment an article

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl