Video Information

Krzysztof Saja » 3pm - May 10, 2010

Przeprowadzony przez prof. Michaela Sandela na Uniwersytecie Harvarda wyk?ad pt. "Free to choose" na temat sprawiedliwo?ci libertaria?kiej.

Opis w j?zyku angielskim:  Sandel...

Ocena: 2.6 (526 GĹ‚osy)

You need to log in to comment an article

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl