Video Information

Joanna Ciecho?ska » 9pm - Jun 6, 2010
Emily Jackson -profesor prawa na London School of Economics - opowiada o konieczno?ci regulacji prawnych dotycz?cych eutanazji. O wyjazadach obywateli Wielkeij Brytenii do Szwajcarii, by skorzysta? z...
Ocena: 2.6 (536 GĹ‚osy)

You need to log in to comment an article

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl