Video Information

Magdalena Rutkiewicz » 3am - May 17, 2010

Wyk?ad wyg?oszony przez prof. Michaela Sandela na Uniwersytecie Harvarda pt. "A Lesson in Lying" (Lekcja k?amstwa) dotycz?cy etycznego uj?cia koncepcji k?amstwa w filozofii Immanuela Kanta oraz...

Ocena: 2.6 (591 GĹ‚osy)

You need to log in to comment an article

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl