Video Information

Marek Paw?owski » 4am - May 18, 2010

Trzeci (osatni) wyk?ad nagrany w 2007 r. dotycz?c samobˇjstwa przeprowadzony przez profesora filozofii, etyka prof. Shally'ego Kagana na Yale University.Wyk?ad rozpoczyna si? od...

Ocena: 2.7 (540 Głosy)

You need to log in to comment an article

Wspˇ?twˇrz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmˇw do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmˇw znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmˇw - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl