Video Information

Karolina B?a?ejczak » 7pm - Jun 7, 2010
Pierwsza z trzech cz??ci programu "Tonight" wyemitowanego 13 maja 2010 r. przez brytyjski kana? telewizyjny ITV1, pt. "Afraid To Be Gay". Program mówi o ukrytej w spo?ecze?stwie brytyjskim...
Ocena: 2.7 (570 GĹ‚osy)

You need to log in to comment an article

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl