Video Information

Adam Swarcewicz » 8pm - Jun 12, 2010
Wyk?ad wyg?oszony przez prof. Richarda Dawkinsa 8 Marca 2008 roku na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, na temat jego ksi??ki "Bg urojony". Poprzez niejdnokrotnie dowcipn? prezentacje Dawkins...
Ocena: 2.6 (562 Głosy)

You need to log in to comment an article

Wsp?twrz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmw do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmw znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmw - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl